This promotion has ended. If you have any queries please contact Panasonic@promotion-support.com

ВАЖНО:

Моля, обърнете внимание: Валидирането на вашия иск може да се забави, ако исканата информация не е предоставена.

За покупки в магазини - копие от валидна касова бележка / фактура
За Интернет Покупки - копие от валидна касова бележка / фактура
За всички покупки - валиден сериен номер
За всички покупки - валидна снимка на кутията на продукта с видими сериен номер и баркод
За въпроси, свързани с акцията, моля натиснете тук