Táto reklamná akcia je ukončená. V prípade, že máte nejaké otázky, kontaktujte, prosím,Panasonic@promotion-support.com

DÔLEŽITÉ:

Vezmite prosím na vedomie, že overenie vášho nároku môže trvať dlhšie, ak nedodáte všetky požadované informácie.
Pre nákupy v predajni – Kópiu pokladničného dokladu
Pre nákupy na internete – Kópiu faktúry
Pre VŠETKY nákupy – PLATNÉ výrobné číslo produktu
Pre všetky nákupy -priložte fotografiu krabice od produktu s jasne viditeľným výrobným číslom a čiarovým kódom
V prípade otázok týkajúcich sa propagácie, kliknite prosím tu